image image image
image image image image image image image

image

image
Head-Tail viruses* Order: Herpesvirales

Caudoviricetes Order: Crassvirales
 • Crevaviridae image
 • Intestiviridae image
 • Steigviridae image
 • Suoliviridae image

Order: Kirjokansivirales
 • Graaviviridae image
 • Haloferuviridae image
 • Pyrstoviridae image
 • Shortaselviridae image
Order: Methanobavirales

Order: Unassigned

 • Ackermannviridae image
 • Aggregaviridae image
 • Assiduviridae image
 • Autographiviridae image
 • Casjensviridae image
 • Chaseviridae
 • Demerecviridae image
 • Drexlerviridae
 • Duneviridae image
 • Forsetiviridae image
 • Guelinviridae
 • Helgolandviridae image
 • Herelleviridae image
 • Kyanoviridae image
 • Madisaviridae image
 • Mesyanzhinovviridae image
 • Molycolviridae image
 • Naomviridae image
 • Orlajensenviridae image
 • Pachyviridae image
 • Peduoviridae image
 • Pervagoviridae image
 • Roundtreeviridae image
 • Salasmaviridae image
 • Saparoviridae image
 • Schitoviridae image
 • Straboviridae image
 • Suolaviridae image
 • Vertoviridae image
 • Vilmaviridae image
 • Winoviridae image
 • Zierdtviridae image
 • Zobellviridae
 • Family: unassigned

Head-tail viruses: Herpesvirales and Caudovirales share presumably a common ancestor, since their replication and capsid structure/assembly are rather similar.
Order: Rowavirales Order: Orthopolintovirales
 • Adamoviridae
   • imageimage Alphadintovirus
   • image Betadintovirus
Order: Sepolyvirales Order: Zurhausenvirales Order: Lefavirales Order: Priklausovirales

Order: Vinavirales

Order: Halopanivirales

Order: Kalamavirales Order: Autolykiviridae
 • Autolykiviridae
   • imageLivvievirus
   • imagePaulavirus
Order: Belfryvirales

Order: Ligamenvirales

Order: Maximonvirales
 • Ahmunviridae
   • imageYumkaaxvirus
Order: Primavirales Order: Atroposvirales
 • Skuldviridae
   • imageDelusorvirus
Order: Coyopavirales
 • Chaacviridae
   • imageAntichaacvirus
   • imageHomochaacvirus

Order: Unassigned

Nucleo-Cytoplasmic Large DNA (Cell-type capping)
Order: Chitovirales Order: Pimascovirales Order: Asfuvirales Order: Imitervirales
 • Allomimiviridae
   • Heliosvirus
   • Oceanusvirus
 • Mesomimiviridae
   • Tethysvirus
 • Mimiviridae
  • Aliimimivirinae
    Rheavirus
  • Klosneuvirinae
   • Fadolivirus
   • Theiavirus
   • Yasminevirus
  • Megamimivirinae
   • Cotonvirus
   • Megavirus
   • Moumouvirus
   • Tupanvirus
 • Schizomimiviridae
   • Biavirus
   • Kratosvirus
Order: Algavirales
Order: unassigned Unclassified (2023)

image

Abolished (ICTV taxoprop 2021.001B)

 • Myoviridae
 • Siphoviridae
 • Podoviridae