image image image
image image image image image image image

image

image
Duplodnaviria: Head-Tail viruses
Herpeviricetes Order: Herpesvirales
Caudoviricetes Order: Crassvirales
 • Crevaviridae image
 • Intestiviridae image
 • Steigviridae image
 • Suoliviridae image

Order: Juravirales

 • Yangangviridae image
 • Yanlukaviridae image
Order: Kirjokansivirales
 • Graaviviridae image
 • Haloferuviridae image
 • Pyrstoviridae image
 • Shortaselviridae image
Order: Methanobavirales

Order: Magrovirales

Order: Nakonvirales

 • Ahpuchviridae image
 • Ekchuahviridae image

Order: Thumleimavirales

 • Druskaviridae image
 • Hafunaviridae image
 • Halomagnusviridae image
 • Soleiviridae image

Order: Unassigned

 • Ackermannviridae image
 • Aggregaviridae image
 • Aliceevansviridae image
 • Assiduviridae image
 • Autographiviridae image
 • Casjensviridae image
 • Chaseviridae
 • Demerecviridae image
 • Drexlerviridae
 • Duneviridae image
 • Fervensviridae
 • Forsetiviridae image
 • Guelinviridae
 • Helgolandviridae image
 • Herelleviridae image
 • Kyanoviridae image
 • Madisaviridae image
 • Mesyanzhinovviridae image
 • Molycolviridae image
 • Naomviridae image
 • Orlajensenviridae image
 • Pachyviridae image
 • Peduoviridae image
 • Pervagoviridae image
 • Pungoviridae image
 • Roundtreeviridae image
 • Salasmaviridae image
 • Saparoviridae image
 • Schitoviridae image
 • Speroviridae
 • Straboviridae image
 • Suolaviridae image
 • Verdandiviridae image
 • Vertoviridae image
 • Vilmaviridae image
 • Winoviridae image
 • Zierdtviridae image
 • Zobellviridae
 • Family: unassigned

Monodnaviria (Capping by host cell)
Papovaviricetes

Order: Sepolyvirales

Order: Zurhausenvirales

Adnaviria
Tokiviricetes Order: Ligamenvirales Order: Maximonvirales
 • Ahmunviridae
   • imageYumkaaxvirus
Order: Primavirales
Naldaviricetes Order: Lefavirales

Order: Unassigned

Order: Unassigned

Varidnaviria
Nucleocytoviricota (Cell-type capping)
Pokkesviricetes Order: Asfuvirales

Order: Chitovirales

Megaviricetes Order: Algavirales Order: Imitervirales
 • Allomimiviridae
   • image Heliosvirus
   • image Oceanusvirus
 • Mesomimiviridae
   • image Tethysvirus
 • Mimiviridae
  • Aliimimivirinae
  • Klosneuvirinae
   • image Fadolivirus
   • image Theiavirus
   • image Yasminevirus
  • Megamimivirinae
 • Schizomimiviridae
   • image Biavirus
   • image Kratosvirus

Order: Pimascovirales

Order: Unassigned

Order: unassigned

Unclassified (2024)

Preplasmiviricota
Ainoaviricetes Lautamovirales
 • Finnlakeviridae
   • Finnlakevirus
Maveriviricetes Order: Priklausovirales
Polintoviricetes Order: Orthopolintovirales
 • Adintoviridae
   • imageimage Alphadintovirus
   • image Betadintovirus
Tectiliviricetes

Order: Atroposvirales

 • Skuldviridae
   • imageDelusorvirus

Order: Belfryvirales

Order: Coyopavirales

 • Chaacviridae
   • imageAntichaacvirus
   • imageHomochaacvirus

Order: Kalamavirales

Order: Rowavirales

Order: Vinavirales

Order: Autolykiviridae

 • Autolykiviridae
   • imageLivvievirus
   • imagePaulavirus

Order: Unassigned

 • Yaraviridae
   • imageYaravirus

Dividoviricota
Laserviricetes

Order: Halopanivirales

image

Abolished (ICTV taxoprop 2021.001B)

 • Myoviridae
 • Siphoviridae
 • Podoviridae