?<?d?i?v? ?i?d?=?“?t?0?”?>??? ??? ?<?d?i?v? ?c?l?a?s?s?=?“?m?a?i?n?”?>??? ??? ?h?1?.? ?I?n?s?e?c?t? ?v?e?c?t?o?r? ?f?o?r? ?p?l?a?n?t? ?v?i?r?u?s?e?s??? ??? ??? ?M?o?s?t? ?p?l?a?n?t? ?v?i?r?u?s?e?s? ?d?e?p?e?n?d? ?i?n? ?i?n?s?e?c?t? ?v?e?c?t?o?r?s? ?f?o?r? ?t?h?e?i?r? ?s?u?r?v?i?v?a?l?,? ?t?r?a?n?s?m?i?s?s?i?o?n? ?a?n?d? ?s?p?r?e?a?d?.? ?S?p?e?c?i?f?i?c? ?v?i?r?u?s??i?n?s?e?c?t? ?v?e?c?t?o?r?s? ?i?n?t?e?r?a?c?t?i?o?n?s? ?h?a?v?e? ?e?v?o?l?v?e?d?,? ?i?n? ?a? ?m?u?t?u?a?l?i?s?t?i?c? ?s?y?m?b?i?o?s?i?s? ?a?t? ?t?h?e? ?d?e?t?r?i?m?e?n?t? ?o?f? ?t?h?e? ?p?l?a?n?t?.?<?/?b?r?>??? ?T?h?e? ?p?r?i?n?c?i?p?a?l? ?f?a?m?i?l?i?e?s? ?o?f? ?i?n?s?e?c?t? ?v?e?c?t?o?r?s? ?w?h?i?c?h? ?c?a?u?s?e? ?t?h?e? ?m?o?s?t? ?d?a?m?a?g?e? ?t?o? ?a?g?r?i?c?u?l?t?u?r?a?l? ?c?r?o?p?s? ?t?h?r?o?u?g?h? ?t?h?e? ?s?p?r?e?a?d? ?o?f? ?p?l?a?n?t? ?v?i?r?u?s? ?a?r?e? ?i?n? ?t?h?e? ?o?r?d?e?r? ?H?e?m?i?p?t?e?r?a?,? ?a?n?d? ?i?n?c?l?u?d?e? ?t?h?e? ?“?a?p?h?i?d?s?”?:?h?t?t?p?:?/?/?e?n?.?w?i?k?i?p?e?d?i?a?.?o?r?g?/?w?i?k?i?/?A?p?h?i?d?,? ?“?l?e?a?f?h?o?p?p?e?r?s?”?:?h?t?t?p?:?/?/?e?n?.?w?i?k?i?p?e?d?i?a?.?o?r?g?/?w?i?k?i?/?L?e?a?f?h?o?p?p?e?r?s?,? ?“?d?e?l?p?h?a?c?i?d? ?p?l?a?n?t?h?o?p?p?e?r?s?”?:?h?t?t?p?:?/?/?e?n?.?w?i?k?i?p?e?d?i?a?.?o?r?g?/?w?i?k?i?/?P?l?a?n?t?h?o?p?p?e?r? ?a?n?d? ?“?w?h?i?t?e?f?l?i?e?s?”?:?h?t?t?p?:?/?/?e?n?.?w?i?k?i?p?e?d?i?a?.?o?r?g?/?w?i?k?i?/?W?h?i?t?e?f?l?i?e?s?.? ??? ?<?A? ?l?a?n?g?=?“?+?P?M?I?D?:? ?2?0?5?4?1?1?6?4?”? ?H?R?E?F?=?“?h?t?t?p?:?/?/?w?w?w?.?n?c?b?i?.?n?l?m?.?n?i?h?.?g?o?v?/?p?u?b?m?e?d?/???t?e?r?m?=?P?M?I?D?:? ?2?0?5?4?1?1?6?4?”?>?<?I?M?G? ?B?O?R?D?E?R?=?0? ?S?R?C?=?"?h?t?t?p?s?:?/?/?s?w?i?s?s?p?r?o?t?.?i?s?b??s?i?b?.?c?h?/?r?e?s?o?u?r?c?e?s?/?v?i?r?a?l?z?o?n?e?/?P?u?b?m?e?d?.?g?i?f?“?>?<?/?A?>?<?A? ?l?a?n?g?=?”??P?M?I?D?:? ?2?1?7?8?8?1?5?2?“? ?H?R?E?F?=?”?h?t?t?p?:?/?/?w?w?w?.?n?c?b?i?.?n?l?m?.?n?i?h?.?g?o?v?/?p?u?b?m?e?d?/???t?e?r?m?=?P?M?I?D?:? ?2?1?7?8?8?1?5?2?“?>?<?I?M?G? ?B?O?R?D?E?R?=?0? ?S?R?C?=?”?h?t?t?p?s?:?/?/?s?w?i?s?s?p?r?o?t?.?i?s?b?-?s?i?b?.?c?h?/?r?e?s?o?u?r?c?e?s?/?v?i?r?a?l?z?o?n?e?/?P?u?b?m?e?d?.?g?i?f?“?>?<?/?A?>?<?A? ?l?a?n?g?=?”??P?M?I?D?:? ?2?5?8?2?4?4?7?8?“? ?H?R?E?F?=?”?h?t?t?p?:?/?/?w?w?w?.?n?c?b?i?.?n?l?m?.?n?i?h?.?g?o?v?/?p?u?b?m?e?d?/?t?e?r?m?=?P?M?I?D?:? ?2?5?8?2?4?4?7?8?“?>?<?I?M?G? ?B?O?R?D?E?R?=?0? ?S?R?C?=?”?h?t?t?p?s?:?/?/?s?w?i?s?s?p?r?o?t?.?i?s?b?-?s?i?b?.?c?h?/?r?e?s?o?u?r?c?e?s?/?v?i?r?a?l?z?o?n?e?/?P?u?b?m?e?d?.?g?i?f?"?>?<?/?A?>? ?<?/?b?r?>??? ?<?/?b?r?>??? ?T?h?e? ?t?r?a?n?s?m?i?s?s?i?o?n? ?c?a?n? ?b?e?:?<?/?b?r?>??? ?<?b?>?N?o?n??c?i?r?c?u?l?a?t?i?v?e? ?(?N?C?)?<?/?b?>?:? ?T?h?e? ?v?i?r?u?s? ?b?i?n?d?s? ?t?h?e? ?s?t?y?l?e?t? ?d?u?r?i?n?g? ?f?e?e?d?i?n?g? ?a?n?d? ?i?s? ?r?e?l?e?a?s?e?d? ?w?h?e?n? ?t?h?e? ?i?n?s?e?c?t? ?s?e?c?r?e?t?s? ?s?a?l?i?v?a? ?o?n? ?a? ?n?e?w? ?f?e?e?d?i?n?g? ?p?l?a?c?e?.??? ?<?/?b?r?>??? ?<?b?>?C?i?r?c?u?l?a?t?i?v?e?,? ?n?o?n??p?r?o?p?a?g?a?t?i?v?e?<?/?b?>?:?T?h?e? ?v?i?r?u?s? ?c?i?r?c?u?l?a?t?e?s? ?u?p? ?t?h?r?o?u?g?h? ?t?h?e? ?f?o?o?d? ?c?a?n?a?l? ?a?n?d? ?c?r?o?s?s? ?t?h?e? ?m?i?d?g?u?t? ?a?n?d? ?h?i?n?d?g?u?t? ?r?e?a?c?h?i?n?g? ?t?h?e? ?h?e?m?o?c?o?e?l?.? ?T?h?e?n? ?v?i?r?u?s? ?p?a?r?t?i?c?l?e?s? ?c?r?o?s?s? ?a?c?c?e?s?s?o?r?y? ?s?a?l?i?v?a?r?y? ?g?l?a?n?d?s? ?a?n?d? ?r?e?t?u?r?n? ?t?o? ?t?h?e? ?p?l?a?n?t? ?v?i?a? ?t?h?e? ?s?a?l?i?v?a? ?c?a?n?a?l?.??? ?<?/?b?r?>??? ?<?b?>?C?i?r?c?u?l?a?t?i?v?e?,? ?p?r?o?p?a?g?a?t?i?v?e?<?/?b?>?:?T?h?e? ?v?i?r?u?s? ?c?i?r?c?u?l?a?t?e?s? ?i?n? ?t?h?e? ?h?o?s?t? ?a?s? ?d?e?s?c?r?i?b?e?d? ?a?b?o?v?e?,? ?b?u?t? ?a?c?t?u?a?l?l?y? ?i?n?f?e?c?t?s? ?i?n?s?e?c?t? ?c?e?l?l?s? ?a?n?d? ?r?e?p?l?i?c?a?t?e?s? ?i?n? ?t?h?e? ?v?e?c?t?o?r?.? ??? ??? ??? ???? ??? ?<?d?i?v? ?i?d?=?“?P?M?I?D?:? ?2?5?8?2?4?4?7?8?”? ?c?l?a?s?s?=?“?h?i?d?d?e?n?”?>?<?b?>?I?n?s?e?c?t? ?v?e?c?t?o?r??m?e?d?i?a?t?e?d? ?t?r?a?n?s?m?i?s?s?i?o?n? ?o?f? ?p?l?a?n?t? ?v?i?r?u?s?e?s?<?/?b?>?<?b?r?>?A?n?n?a? ?E?.? ?W?h?i?t?f?i?e?l?d?,? ?B?r?y?c?e? ?W?.? ?F?a?l?k?,? ?D?o?r?i?t?h? ?R?o?t?e?n?b?e?r?g?<?b?r?>?V?i?r?o?l?o?g?y? ?M?a?y? ?2?0?1?5?;? ?4?7?9??4?8?0?C?:? ?2?7?8?2?8?9?<?/?d?i?v?>? ??? ?<?d?i?v? ?i?d?=?“?P?M?I?D?:? ?2?0?5?4?1?1?6?4?”? ?c?l?a?s?s?=?“?h?i?d?d?e?n?”?>?<?b?>?A?p?h?i?d?s? ?a?s? ?t?r?a?n?s?p?o?r?t? ?d?e?v?i?c?e?s? ?f?o?r? ?p?l?a?n?t? ?v?i?r?u?s?e?s?<?/?b?>?<?b?r?>?V?e?r?o?n?i?q?u?e? ?B?r?a?u?l?t?,? ?M?a?r?y?l?i?n?e? ?U?z?e?s?t?,? ?B?a?p?t?i?s?t?e? ?M?o?n?s?i?o?n?,? ?E?m?m?a?n?u?e?l? ?J?a?c?q?u?o?t?,? ?S?t?e?p?h?a?n?e? ?B?l?a?n?c?<?b?r?>?C?.? ?R?.? ?B?i?o?l?.? ?J?u?l?y? ?2?0?1?0?;? ?3?3?3?:? ?5?2?4?5?3?8?<?/?d?i?v?>?<?d?i?v? ?i?d?=?“?P?M?I?D?:? ?2?1?7?8?8?1?5?2?”? ?c?l?a?s?s?=?“?h?i?d?d?e?n?”?>?<?b?>?N?e?w? ?r?e?s?e?a?r?c?h? ?h?o?r?i?z?o?n?s? ?i?n? ?v?e?c?t?o?r?-?t?r?a?n?s?m?i?s?s?i?o?n? ?o?f? ?p?l?a?n?t? ?v?i?r?u?s?e?s?<?/?b?>?<?b?r?>?S?t?e?p?h?a?n?e? ?B?l?a?n?c?,? ?M?a?r?i?l?y?n?e? ?U?z?e?s?t?,? ?M?a?r?t?i?n? ?D?r?u?c?k?e?r?<?b?r?>?C?u?r?r?.? ?O?p?i?n?.? ?M?i?c?r?o?b?i?o?l?.? ?A?u?g?u?s?t? ?2?0?1?1?;? ?1?4?:? ?4?8?3?4?9?1?<?/?d?i?v?>??? ??? ?<?T?A?B?L?E? ?B?O?R?D?E?R?=?0?>??? ?<?T?R?>?<?T?D? ?B?G?C?O?L?O?R?=?“?b?l?a?c?k?”? ?w?i?d?t?h?=?“?1?5?0?”?>?<?F?O?N?T? ?C?O?L?O?R?=?“?w?h?i?t?e?”?>?<?B?>?V?i?r?u?s? ?f?a?m?i?l?y?<?/?B?>?<?/?T?D?>??? ?<?T?D? ?B?G?C?O?L?O?R?=?“?b?l?a?c?k?”? ?w?i?d?t?h?=?“?1?8?0?”?>?<?F?O?N?T? ?C?O?L?O?R?=?“?w?h?i?t?e?”?>?<?B?>?T?y?p?e? ?o?f? ?v?e?c?t?o?r?<?/?B?>?<?/?T?D?>??? ?<?T?D? ?B?G?C?O?L?O?R?=?“?b?l?a?c?k?”? ?w?i?d?t?h?=?“?1?5?0?”? ?a?l?i?g?n?=?“?c?e?n?t?e?r?”?>?<?F?O?N?T? ?C?O?L?O?R?=?“?w?h?i?t?e?”?>?<?B?>?M?o?d?e? ?o?f? ?t?r?a?n?s?m?i?s?s?i?o?n?<?/?B?>?<?/?T?D?>??? ?<?T?D? ?B?G?C?O?L?O?R?=?“?b?l?a?c?k?”? ?w?i?d?t?h?=?“?5?0?”?>?<?F?O?N?T? ?C?O?L?O?R?=?“?w?h?i?t?e?”?>?L?o?c?a?t?i?o?n? ?o?f? ?v?i?r?u?s?<?/?f?o?n?t?>?<?/?T?D?>??? ?<?T?D? ?B?G?C?O?L?O?R?=?“?b?l?a?c?k?”? ?w?i?d?t?h?=?“?5?0?”?>?<?F?O?N?T? ?C?O?L?O?R?=?“?w?h?i?t?e?”?>?<?B?>?R?e?f?e?r?e?n?c?e?<?/?B?>?<?/?T?D?>?<?/?T?R?>??? ??? ?<?T?R?>?<?T?D? ?c?o?l?s?p?a?n?=?“?5?”? ?B?G?C?O?L?O?R?=?“?6?D?9?E?B?1?”?>?<?F?O?N?T? ?C?O?L?O?R?=?“?w?h?i?t?e?”?>?S?i?n?g?l?e??s?t?r?a?n?d?e?d? ?D?N?A? ?v?i?r?u?s?e?s?<?/?T?D?>?<?/?T?R?>??? ??? ?<?T?R?>?<?T?D?>?“?G?e?m?i?n?i?v?i?r?i?d?a?e?”?:?/?w?i?k?i?n?o?m?y?/?w?i?k?i?s?/?p?r?e?v?i?e?w??b?y??s?p?e?c?i?e?s?/?1?0?9?:? ?“?B?e?g?o?m?o?v?i?r?u?s?”?:?/?w?i?k?i?n?o?m?y?/?w?i?k?i?s?/?p?r?e?v?i?e?w??b?y??s?p?e?c?i?e?s?/?1?1?1?<?/?T?D?>??? ?<?T?D?>?W?h?i?t?e?f?l?y?<?/?T?D?>??? ?<?T?D?>?<?/?T?D?>? ?<?T?D?>?M?i?d?g?u?t?,? ?f?i?l?t?e?r? ?c?h?a?m?b?e?r?<?/?T?D?>??? ?<?T?D?>?<?/?T?D?>?<?/?T?R?>??? ??? ?<?T?R?>?<?T?D? ?c?o?l?s?p?a?n?=?“?5?”? ?B?G?C?O?L?O?R?=?“?6?D?9?E?B?1?”?>?<?F?O?N?T? ?C?O?L?O?R?=?“?w?h?i?t?e?”?>?D?o?u?b?l?e??s?t?r?a?n?d?e?d? ?R?N?A? ?v?i?r?u?s?e?s?<?/?T?D?>?<?/?T?R?>??? ??? ?<?T?R?>?<?T?D?>?“?R?e?o?v?i?r?i?d?a?e?”?:?/?w?i?k?i?n?o?m?y?/?w?i?k?i?s?/?p?r?e?v?i?e?w??b?y??s?p?e?c?i?e?s?/?1?0?4?:? ?“?P?h?y?t?o?r?e?o?v?i?r?u?s?”?:?/?w?i?k?i?n?o?m?y?/?w?i?k?i?s?/?p?r?e?v?i?e?w??b?y??s?p?e?c?i?e?s?/?6?2?8?<?/?T?D?>??? ?<?T?D?>?L?e?a?f?h?o?p?p?e?r?<?/?T?D?>??? ?<?T?D?>?<?/?T?D?>? ?<?T?D?>?M?i?d?g?u?t?,? ?f?i?l?t?e?r? ?c?h?a?m?b?e?r?<?/?T?D?>??? ?<?T?D?>?<?/?T?D?>?<?/?T?R?>??? ??? ?<?T?R?>?<?T?D? ?c?o?l?s?p?a?n?=?“?5?”? ?B?G?C?O?L?O?R?=?“?6?D?9?E?B?1?”?>?<?F?O?N?T? ?C?O?L?O?R?=?“?w?h?i?t?e?”?>?p?o?s?i?t?i?v?e? ?s?t?r?a?n?d?e?d? ?R?N?A? ?v?i?r?u?s?e?s?<?/?T?D?>?<?/?T?R?>??? ?<?T?R?>?<?T?D?>?“?B?e?t?a?f?l?e?x?v?i?r?i?d?a?e?”?:?/?w?i?k?i?n?o?m?y?/?w?i?k?i?s?/?p?r?e?v?i?e?w??b?y??s?p?e?c?i?e?s?/?7?3?9? ?“?C?a?r?l?a?v?i?r?u?s?”?:?/?w?i?k?i?n?o?m?y?/?w?i?k?i?s?/?p?r?e?v?i?e?w??b?y??s?p?e?c?i?e?s?/?2?6?8?<?/?T?D?>??? ?<?T?D?>?A?p?h?i?d?<?/?T?D?>??? ?<?T?D?>?N?o?n?-?c?i?r?c?u?l?a?t?i?v?e?<?/?T?D?>??? ?<?T?D?>?<?/?T?D?>??? ?<?T?D?>?<?/?T?D?>?<?/?T?R?>??? ??? ?<?T?R?>?<?T?D? ?B?G?C?O?L?O?R?=?“?#?C?C?F?F?F?F?”?>?“?B?r?o?m?o?v?i?r?i?d?a?e?”?:?/?w?i?k?i?n?o?m?y?/?w?i?k?i?s?/?p?r?e?v?i?e?w??b?y??s?p?e?c?i?e?s?/?3?1? ?“?A?l?p?h?a?m?o?v?i?r?u?s?”?:?/?w?i?k?i?n?o?m?y?/?w?i?k?i?s?/?p?r?e?v?i?e?w??b?y??s?p?e?c?i?e?s?/?1?3?3?<?/